BROWNING Team GDYNIA - Klub Wędkarstwa Sportowego
http://www.gdyniabrowning.pzw.org.pl

Komunikaty

Puchar Prezydenta Miasta Gdyni - lista zawodników

Klub Wędkarstwa Sportowego BROWNING Team GDYNIA oraz Koło PZW POLICYJNE Gdynia przy współpracy z Urzędem Miasta Gdyni i Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji organizują w dniu 27 lipca o godz. 7;00 na kan. Śledziowym w miejscowości Trzcinisko k/Gdańska Spławikowe Zawody Wędkarskie o "Puchar Prezydenta Miasta Gdyni".

 

 

REGULAMIN I ZASADY UDZIAŁU:

 

1. W zawodach może wziąć udział każda osoba zrzeszona w strukturach PZW Okręgu Gdańskiego posiadająca opłacone zezwolenie na wędkowanie na rok 2014.

2. Zawody rozegrane zostaną jednoturowo z podziałem na 4 sektory.

3. Zawody zostaną rozegrane w oparciu o Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW z zastrzeżeniem, iż zgodnie z uchwałą Okręgu PZW w Gdańsku, limit zanęty spożywczej na zawody wynosi 5 ltr w stanie namoczonym na jednego zawodnika

4. W trakcie zawodów obwiązuje punktacja sektorowa.

5. Zawodnik startujący w zawodach może zgłosić jednego trenera (osobę towarzyszącą).

6. Opłata startowa w zawodach wynosi:

- od każdego zawodnika: 35 zł  

- od trenera-osoby towarzyszącej: 15 zł

Opłaty należy dokonać w dniu zawodów przy rejestracji zawodników.

7. Z uwagi na ograniczoną pojemność łowiska o udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń.

8. Przyjmowanie zgłoszeń zakończone, lista zawodników w załączniku na dole informacji.

Informujemy ponadto, iż zgodnie z przyjętymi zasadami oraz ze względów logistycznych, osoba, która nie dokonała wcześniejszego zgłoszenia, a bedzie chciała to uczynić w dniu zawodów - nie będzia miała takiej możliwości.

9. Ubezpieczenie NNW każdy zawodnik powinien posiadać we własnym zakresie.

 

PROGRAM ZAWODÓW

 

7;00 – zbiórka uczestników – lewy brzeg kanału, wjazd od miejscowości Cedry Małe

7;00 – 8:00 – rejestracja zawodników, losowanie stanowisk,  rozejście się na stanowiska

8;00 – I sygnał – wejście na stanowiska

8;00 - 10;00 - przygotowanie się zawodników  

8;30 – II sygnał – rozpoczęcie kontroli zanęt

9;50 – III sygnał - nęcenie zanętą ciężką

10;00 – IV sygnał - rozpoczęcie łowienia

13;55 – V sygnał - 5 minut do zakończenia łowienia 

14;00 – VI sygnał - zakończenie łowienia

14;00 – 15;00 – ważenie ryb, obliczanie wyników

15;00 – 16;00 – poczęstunek, prezentacja sprzętu m-ki Browning

16;00 –  ogłoszenie wyników i  wręczenie nagród

 

 

PARTONAT HONOROWY

PREZYDENT MIASTA GDYNI

Wojciech Szczurek

 

 zawody wspierają:

 

                        

 

 

Organizatorzy:

KWS Browning Team Gdynia

Koło PZW Policyjne Gdynia

 

kontakt:

Marek Biernacki

Prezes KWS Browning Team Gdynia

tel. 603-65-73-01

 

 

 

 

 

Załączniki